0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Slawomir Dosz
۲
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۱:۰۵
Mariusz Koczyba
۳
۱
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۰:۱۵
Mateusz Misiak
۲
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۰:۲۵
Piotr Cyrnek
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۰:۲۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Adrian Wiecek
Finished
۰۸:۴۰
Slawomir Dosz
۳
۱
Adam Dosz
Finished
۰۹:۰۵
Adrian Spychala
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۰۰
Slawomir Dosz
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۱۲:۲۰
Piotr Chlodnicki
۱
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۲:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۱:۱۵
Piotr Cyrnek
۱
۳
Adam Dosz
Finished
۱۱:۵۵
Bartosz Czerwinski
۲
۳
Piotr Chlodnicki
Finished
۱۵:۴۵
Lukasz Jarocki
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۲۳:۵۰
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Michal Skorski
Finished
۰۰:۴۰
Krzysztof Wloczko
۰
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۰۱:۰۰
Krystian Kolodziej
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۲۵
Karol Wisniewski
۳
۲
Piotr Cyrnek
Finished
۰۱:۵۰
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۲:۱۵
Mateusz Golebiowski
۲
۳
Adam Dosz
Finished
۱۴:۱۵
Przemyslaw Blocho
۳
۱
Patryk Jedrzejak
Finished
۱۹:۲۴
Krzysztof Kapik
۳
۱
Aleksander Lilien
Finished
۲۳:۲۵
Frantisek Krcil
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۱:۰۰
Mateusz Golebiowski
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۱:۳۰
Adrian Spychala
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۱۱:۳۵
Mateusz Zagajewski
۲
۳
Filbrandt Tomasz
Cancelled
۱۳:۴۵
Jakub Pruszkowski
۱
۳
Patryk Jedrzejak
Finished
۱۴:۱۰
Jakub Kosowski
۳
۱
Slawomir Dosz
Finished
۱۴:۴۰
Adrian Wiecek
۲
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۶:۴۵
Bartosz Czerwinski
۲
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۸:۳۰
Adrian Wiecek
۲
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۹:۵۵
Lukasz Jarocki
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۲۲:۱۵
Piotr Cyrnek
۳
۰
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۱۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۰:۳۵
Mateusz Burkacki
۱
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۱:۰۵
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۶:۲۰
Miroslav Sklensky
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۴۵
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Adrian Spychala
Finished
۰۹:۱۰
Mateusz Golebiowski
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۰۹:۵۵
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۱:۱۰
Mateusz Golebiowski
۲
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۵:۰۵
Jacek Przewlocki
۱
۳
Michal Minda
Finished
۱۶:۵۵
Maciej Podsiadlo
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۷:۴۵
Morawiec Daniel
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Cancelled
۱۹:۵۰
Jakub Pruszkowski
۱
۳
Patryk Jedrzejak
Finished
۲۰:۱۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۲۱:۲۵
Piotr Strus
۰
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۲۲:۲۰
Michal Skorski
۲
۳
Kowalczyk Marcin
Finished
۲۳:۳۰
Piotr Strus
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۲۳:۵۵
Maciej Lamer
۳
۱
Mecik Patryk
Finished
۰۰:۳۵
Mariusz Koczyba
۰
۳
Michal Skorski
Finished
۰۱:۲۵
Kowalczyk Marcin
۲
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۱:۵۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Michal Skorski
Finished
۰۳:۰۵
Blazej Szczepanek
۳
۲
Mateusz Burkacki
Finished
۰۶:۴۰
Michal Skorski
۱
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۷:۰۵
Mateusz Zagajewski
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۸:۱۵
Jacek Przewlocki
۱
۳
Zochniak Jakub
Cancelled
۱۰:۳۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۲
Patryk Jedrzejak
Finished
۱۰:۴۰
Miroslav Sklensky
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۴۵
Jakub Pruszkowski
۱
۳
Przemyslaw Blocho
Finished
۱۱:۰۰
Miroslav Sklensky
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۱۳:۱۰
Slawomir Dosz
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۳:۳۰
Bartosz Czerwinski
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۱۳:۳۵
Dawid Kotwica
۳
۲
Jacek Przewlocki
Finished
۱۴:۳۴
Filbrandt Tomasz
۳
۱
Michal Minda
Finished
۱۴:۵۵
Mateusz Zagajewski
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۱۵:۲۰
Piotr Chlodnicki
۲
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۶:۵۵
Mateusz Golebiowski
۳
۲
Slawomir Dosz
Finished
۱۷:۰۵
Morawiec Daniel
۲
۳
Patryk Jedrzejak
Finished
۱۷:۲۵
Piotr Gumulinski
۳
۲
Jakub Pruszkowski
Finished
۱۷:۴۹
Adam Dosz
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۷:۵۵
Jakub Kosowski
۳
۰
Adam Dosz
Finished
۱۸:۴۰
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۹:۲۰
Lukasz Jarocki
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۹:۴۵
Jakub Kosowski
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۲۰:۱۵
Kowalczyk Marcin
۳
۲
Piotr Strus
Finished
۲۱:۳۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Krystian Kolodziej
Finished
۲۱:۵۰
Mariusz Koczyba
۰
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۲۳:۰۵
Mecik Patryk
۳
۱
Jerzy Michalik
Finished
۲۳:۱۰
Dariusz Scigany
۱
۳
Zbigniew Nocun
Finished
۰۱:۰۰
Krzysztof Wloczko
۳
۱
Krystian Kolodziej
Finished
۰۲:۳۵
Dariusz Scigany
۳
۱
Jerzy Michalik
Finished
۰۲:۳۵
Blazej Szczepanek
۳
۰
Adrian Fabis
Finished
۰۲:۴۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۵۰
Blazej Szczepanek
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۵۵
Mateusz Burkacki
۳
۱
Adrian Fabis
Finished
۰۴:۲۰
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Adrian Fabis
Finished
۰۵:۰۵
Blazej Szczepanek
۰
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۵:۳۰
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Mateusz Burkacki
Finished
۰۷:۳۰
Wisniewski Bartlomiej
۱
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۷:۵۵
Morawiec Daniel
۰
۳
Patryk Jedrzejak
Finished
۰۹:۰۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۹:۴۵
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۰:۲۵
Jakub Kosowski
۰
۳
Adam Dosz
Finished
۱۰:۴۵
Miroslav Sklensky
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۰۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Piotr Cyrnek
Finished
۱۲:۴۰
Piotr Gumulinski
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۱۳:۵۰
Jakub Kosowski
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۳:۵۵
Bartosz Czerwinski
۳
۱
Miroslav Sklensky
Finished
۱۴:۳۰
Piotr Chlodnicki
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۴:۵۵
Lukasz Jarocki
۳
۰
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۵:۲۰
Adrian Wiecek
۰
۳
Adam Dosz
Finished
۱۵:۳۰
Jakub Kosowski
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۵:۵۵
Maciej Podsiadlo
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۶:۱۰
Adam Dosz
۳
۱
Slawomir Dosz
Finished
۱۶:۲۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۶:۳۵
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۷:۲۰
Jakub Kosowski
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۷:۳۰
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Przemyslaw Blocho
Finished
۱۸:۱۴
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Adrian Wiecek
Finished
۱۸:۲۰
Piotr Cyrnek
۰
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۹:۰۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Adam Dosz
Finished
۱۹:۳۰
Michal Skorski
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۲۰:۴۰
Krystian Kolodziej
۳
۱
Aleksander Lilien
Finished
۲۲:۴۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Krzysztof Wloczko
Finished
۲۳:۰۰
Waldemar Glanowski
۳
۰
Arkadiusz Skupinski
Finished
۲۳:۲۵
Grzegorz Poliniewicz
-
-
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۵۰
Maciej Lamer
۱
۳
Zbigniew Nocun
Finished
۰۱:۵۰
Zbigniew Nocun
۳
۰
Tomasz Przebierala
Finished
۰۳:۰۰
Wisniewski Bartlomiej
۱
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۳:۳۰
Zbigniew Nocun
۳
۱
Mecik Patryk
Finished
۰۵:۵۰
Mateusz Burkacki
۳
۱
Michal Skorski
Finished
۰۵:۵۵
Jerzy Michalik
-
-
Tomasz Przebierala
Finished
۰۷:۲۵
Lukasz Jarocki
۳
۰
Aleksander Lilien
Finished
۲۱:۰۰
Mariusz Koczyba
۳
۲
Jaroslaw Rolak
Finished
۲۱:۰۵
Dariusz Scigany
۱
۳
Waldemar Glanowski
Finished
۲۲:۱۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۰۵
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۳:۴۰
Mecik Patryk
۳
۲
Dariusz Scigany
Finished
۰۳:۵۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۰
Michal Skorski
Finished
۰۴:۴۵
Mecik Patryk
۳
۱
Jerzy Michalik
Finished
۰۴:۵۹
Blazej Szczepanek
۰
۳
Michal Skorski
Finished
۰۸:۱۵
Piotr Chlodnicki
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۲۰
Jakub Kosowski
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۰۹:۳۰
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۰۹:۳۵
Krzysztof Kapik
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۱۲:۴۵
Morawiec Daniel
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۱۳:۰۰
Adam Dosz
۳
۰
Adrian Wiecek
Finished
۱۳:۰۵
Piotr Chlodnicki
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۱۳:۵۵
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۱۶:۰۵
Piotr Chlodnicki
۰
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۱۸:۱۰
Morawiec Daniel
۳
۱
Jakub Pruszkowski
Finished
۱۸:۳۵
Adrian Spychala
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۸:۵۵
Bartosz Czerwinski
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۲۰:۰۵
Waldemar Glanowski
۳
۰
Jerzy Michalik
Finished
۲۱:۲۵
Michal Skorski
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۲۱:۵۵
Kowalczyk Marcin
۱
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۲۲:۴۵
Russia
Liga Pro
Aleksey Lobanov
۳
۱
Oleg Shagarov
Finished
۱۱:۵۰
Igor Mihaylov
۳
۲
Yuriy Lbov
Finished
۰۰:۰۵
Sergey Martyukhin
۳
۲
Oleg Butorin
Finished
۰۸:۳۵
Roman Zelenskii
۳
۲
Sergey Gushchin
Finished
۱۲:۳۵
Andrei Matonin
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۵۰
Eduard Tsvetkov
۲
۳
Yuri Dvornichenko
Finished
۰۹:۵۰
Egor Karabanov
۳
۲
Roman Bortnikov
Finished
۱۲:۰۵
Timofey Razinkov
۲
۳
Sergey Nikulin
Finished
۱۲:۲۰
Andrey Artemov
۲
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۹:۰۵
Igor Meteleshko
۳
۲
Oleg Moshnikov
Finished
۰۹:۵۰
Yuriy Fedotov
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۱۴:۰۵
Egor Karabanov
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Cancelled
۱۴:۰۵
Mikhail Mukhamedzhanov
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۱۷:۳۵
Igor Mekhasyuk
۳
۱
Sergey Nikulin
Finished
۲۱:۰۵
Egorov Pavel Evgenevich
۲
۳
Igor Rokhlin
Finished
۲۲:۵۰
Yuriy Lbov
۲
۱
Nikita Mareev
Finished
۰۱:۰۵
Yuriy Lbov
۳
۲
Aleksey Shershnev
Cancelled
۰۲:۳۵
Pavel Semeshin
۱
۳
Sergey Martyukhin
Cancelled
۰۹:۰۵
Igor Sergeevich
۱
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۰۹:۲۰
Evgeny Glazun
۳
۲
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۰۹:۳۵
Sergey Morozov
۳
۰
Sergey Martyukhin
Finished
۱۰:۰۵
Pavel Semeshin
۳
۲
Oleg Butorin
Finished
۱۰:۳۵
Sergey Nikulin
۳
۱
Kuznetsov Alexey
Cancelled
۱۴:۵۰
Oleg Moshnikov
۱
۳
Oleg Belugin
Finished
۰۸:۲۰
Yuri Dvornichenko
۳
۲
Igor Sergeevich
Finished
۰۸:۲۰
Yuriy Fedotov
۳
۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۱۲:۰۵
Denis Ivanov
۳
۱
Kuznetsov Alexey
Finished
۱۲:۵۰
Roman Sitnikov
۱
۳
Aleksandr Pismenny
Finished
۱۶:۵۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۲۳:۵۰
Aleksey Shershnev
۰
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۳۵
Vasilii Obukhov
۳
۰
Oleg Kutuzov
Cancelled
۰۱:۵۵
Nikita Mareev
۰
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۰۵
Dmitrii Kustov
۲
۳
Oleg Kutuzov
Cancelled
۰۲:۴۵
Oleg Butorin
۳
۰
Sergey Morozov
Finished
۰۹:۳۵
Timofey Razinkov
۱
۳
Denis Ivanov
Cancelled
۱۴:۲۰
Oleg Shagarov
۳
۰
Mikhail Margolin
Finished
۱۴:۲۰
Mikhail Chernyavskiy
۳
۲
Damir Bedretdinov
Finished
۱۶:۲۰
Mikhail Sverdlov
۲
۳
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۶:۳۵
Anton Skoblov
۱
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۱۷:۲۰
Aleksey Kazakov
۱
۳
Mikhail Sverdlov
Cancelled
۱۸:۰۵
Vladimir Vologzhanin
۱
۳
Mikhail Taltykin
Finished
۲۰:۵۰
Vasilevskiy Kirill
۱
۳
Igor Rokhlin
Finished
۲۰:۵۰
Mikhail Marchenko
۱
۳
Mikhail Taltykin
Finished
۲۱:۵۰
Vladimir Vologzhanin
۱
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۲۲:۲۰
Gennadii Kondratev
۳
۲
Vasilevskiy Kirill
Finished
۲۲:۲۰
Sergey Lanovenko
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۲۰
Oleg Kutuzov
۳
۲
Maksim Mameka
Finished
۰۳:۴۵
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Dmitry Korneev
Finished
۰۳:۵۰
Aleksandr Fedorov
۳
۲
Yuriy Lbov
Cancelled
۰۴:۰۵
Maksim Mameka
۱
۳
Vasilii Obukhov
Cancelled
۰۴:۵۵
Sergey Morozov
۱
۳
Pavel Semeshin
Finished
۰۸:۰۵
Andrey Artemov
۲
۳
Evgeny Glazun
Finished
۱۰:۳۵
Roman Bortnikov
۲
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۳:۰۵
Sergey Gushchin
۳
۲
Yuriy Fedotov
Finished
۱۳:۳۵
Kuznetsov Alexey
۳
۲
Timofey Razinkov
Finished
۱۳:۵۰
Roman Bortnikov
۱
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۴:۳۵
Artem Tsitselsky
۳
۱
Aleksandr Chuliukov
Finished
۱۶:۳۵
Anton Skoblov
۱
۳
Sergey Kulikov
Cancelled
۱۶:۵۰
Dmitry Bogatov
۳
۱
Artem Tsitselsky
Finished
۱۷:۰۵
Dmitry Bogatov
۳
۰
Aleksandr Chuliukov
Finished
۱۸:۳۵
Mikhail Marchenko
۳
۲
Vladimir Vologzhanin
Finished
۱۹:۵۰
Igor Abelmasov
۱
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۲۰:۰۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۲۱:۰۵
Sergey Kuzmin
۲
۳
Mikhail Marchenko
Finished
۲۱:۲۰
Igor Abelmasov
۳
۰
Ivan Pandur
Cancelled
۲۲:۰۵
Vasilii Obukhov
۳
۰
Dmitrii Kustov
Finished
۰۰:۴۰
Dmitry Korneev
۳
۰
Andrei Matonin
Finished
۰۰:۵۰
Dmitry Korneev
۱
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۰۲:۲۰
Aleksandr Fedorov
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۰۵
Aleksey Shershnev
۳
۰
Nikita Mareev
Finished
۰۳:۳۵
Nikita Mareev
۳
۲
Igor Mihaylov
Finished
۰۴:۳۵
Oleg Belugin
۲
۳
Igor Meteleshko
Finished
۱۰:۵۰
Yaroslav Troyanov
۳
۲
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۲:۳۵
Mikhail Chernyavskiy
۳
۱
Anton Skoblov
Finished
۱۸:۲۰
Mikhail Taltykin
۲
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۲۰:۲۰
Gennadii Kondratev
۱
۳
Egorov Pavel Evgenevich
Finished
۲۰:۲۰
Shirshov Alexander
۳
۲
Aleksandr Rakhmatov
Finished
۲۰:۲۰
Sergey Nikulin
۲
۳
Daniil Mikheev
Finished
۲۰:۳۵
Igor Mekhasyuk
۳
۰
Daniil Mikheev
Finished
۲۲:۳۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۳۵
Maksim Mameka
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۲:۰۵
Ivanov Alexander
۳
۱
Vasilii Obukhov
Finished
۰۳:۰۵
Sergey Lanovenko
۳
۱
Andrei Matonin
Cancelled
۰۳:۲۰
Ivanov Alexander
۳
۲
Dmitrii Kustov
Cancelled
۰۴:۰۵
Ivan Bukhtiyarov
۳
۱
Andrey Artemov
Finished
۰۸:۰۵
Bazilevsky Vitaly
۱
۳
Evgeny Glazun
Finished
۰۸:۳۵
Ivan Bukhtiyarov
۳
۰
Bazilevsky Vitaly
Finished
۱۰:۰۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۱۳:۰۵
Mikhail Margolin
۳
۲
Aleksey Lobanov
Finished
۱۳:۲۰
Sergey Nikulin
۱
۳
Denis Ivanov
Finished
۱۳:۲۰
Dmitry Tunitsin
۳
۰
Egor Karabanov
Finished
۱۳:۳۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۱
۳
Sergey Gushchin
Finished
۱۴:۳۵
Sergey Kulikov
۳
۲
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۱۷:۵۰
Damir Bedretdinov
۳
۰
Sergey Kulikov
Finished
۱۸:۵۰
Egorov Pavel Evgenevich
۲
۳
Vasilevskiy Kirill
Finished
۲۱:۲۰
Bogachev Alexey
۲
۳
Shirshov Alexander
Cancelled
۲۱:۵۰
Igor Rokhlin
۱
۳
Gennadii Kondratev
Finished
۲۱:۵۰
Aleksandr Rakhmatov
۳
۱
Bogachev Alexey
Finished
۲۲:۵۰
Czech Republic
Pro League
Miroslav Tuma
۳
۱
Michal Syroha
Finished
۲۳:۳۰
Vanous Jiri
۳
۱
Marek Volny
Finished
۲۳:۳۰
Frantisek Briza
۳
۲
Tomas Andrle
Finished
۰۰:۰۰
Vladimir Havlicek
۳
۱
Josef Belovsky
Finished
۱۱:۳۰
Josef Belovsky
۲
۳
Tomas Janata
Finished
۱۰:۰۰
Jiri Pozarsky
۳
۲
Jan Sucharda
Finished
۱۱:۳۰
Lubomir Jonas
۱
۳
Vladimir Krejci
Finished
۱۹:۰۰
Michal Moravec
۲
۳
Matous Klimenta
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Barta
۱
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۰۵:۰۰
Jiri Zuzanek
۲
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۶:۳۰
Tomas Janata
۳
۲
Vladimir Havlicek
Finished
۱۱:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۲
Vaclav Kosar
Finished
۱۵:۳۰
Slavomir Kollner
۲
۳
Milan Regner
Finished
۱۷:۰۰
Tomas Kos
۳
۱
Lukas Jindrak
Finished
۱۸:۳۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Dmitro Parhomenko
Finished
۰۱:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۲
Tomas Barta
Finished
۰۳:۰۰
Jiri Pozarsky
۰
۳
Michal Vavrecka
Finished
۰۹:۳۰
Vladimir Havlicek
۳
۲
Milan Kolar
Finished
۰۹:۳۰
Lukas Kantor
۱
۳
Tomas Lysek
Finished
۱۰:۳۰
Patrik Jokiel
۲
۳
Tomas Lysek
Finished
۱۱:۳۰
Hejduk Alexander
۳
۲
Milan Vrabec
Finished
۱۱:۳۰
Tomas Janata
۲
۳
Vladimir Havlicek
Finished
۱۳:۰۰
Pavel Chvatal
۲
۳
Radim Pokorny
Finished
۱۶:۰۰
Martin Stefek
۲
۳
Jakub Levicky
Finished
۱۹:۰۰
Adam Brazda
۳
۲
Milan Urban
Finished
۲۰:۳۰
Filip Theodor
۳
۲
Ales Berbr
Finished
۰۰:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۱
۳
Yurii Holovatiuk
Finished
۰۱:۳۰
Hejduk Alexander
۳
۱
Jan Potensky
Finished
۰۹:۳۰
Vojtech Molin
۳
۰
Patrik Jokiel
Finished
۱۱:۰۰
Josef Belovsky
۱
۳
Milan Kolar
Finished
۱۲:۳۰
Michal Vavrecka
۳
۲
Vladislav Hampejs
Finished
۱۲:۳۰
Bohumil Skulina
۳
۱
Vasil Stempak
Finished
۱۵:۳۰
Jan Kanera
۳
۲
Martin Huk
Finished
۱۶:۰۰
Matej Perny
۲
۳
Josef Kvapil
Finished
۱۷:۳۰
Martin Tacinec
۲
۳
Josef Pelikan
Finished
۱۸:۰۰
Lubomir Jonas
۲
۳
Milan Travnik
Finished
۲۰:۳۰
Josef Kvapil
۳
۲
Matej Perny
Finished
۲۱:۰۰
Viktor Vejvoda
۳
۲
Patrik Pycha
Finished
۲۱:۳۰
Turek Tomas
۲
۳
Michal Moravec
Finished
۲۲:۰۰
Richard Vavricka
۳
۱
Milan Cakovsky Snr
Finished
۲۳:۰۰
Milan Cakovsky Snr
۳
۱
Ladislav Svanda
Finished
۲۳:۳۰
Tonar Lukas
۳
۰
Milan Urban
Finished
۰۰:۰۰
Michal Herna
۳
۱
Jaroslav Svoboda
Finished
۰۰:۰۰
Richard Krejci
۳
۲
Radim Pavelka
Finished
۰۳:۰۰
Yurii Holovatiuk
۲
۳
Tomas Barta
Finished
۰۴:۰۰
Jan Steffan
۳
۱
Ondrej Kucirek
Finished
۰۵:۰۰
Lubor Sulava
۳
۱
Yurii Holovatiuk
Finished
۰۵:۳۰
Pavel Kulhanek
۲
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۷:۰۰
Milan Vrabec
۳
۲
Petr Serak
Finished
۱۰:۰۰
Jan Sucharda
۳
۰
Vladislav Hampejs
Finished
۱۰:۰۰
Petr Serak
۳
۱
Hejduk Alexander
Finished
۱۱:۰۰
Michal Vavrecka
۱
۳
Vladislav Hampejs
Finished
۱۲:۰۰
Milan Stehlik
۲
۳
Zdenek Zikmunda
Finished
۱۳:۰۰
Tomas Lysek
۳
۲
Vojtech Molin
Finished
۱۳:۰۰
Jan Sucharda
۳
۲
Jiri Pozarsky
Finished
۱۳:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Jan Kanera
Finished
۱۳:۳۰
Jan Manhal Jnr
۲
۳
Pavel Chvatal
Finished
۱۳:۳۰
Cesta Havrda
۳
۰
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۵:۰۰
Jan Manhal Jnr
۳
۱
Erik Topic
Finished
۱۵:۳۰
Josef Toth
۳
۱
Tomas Suta
Finished
۱۶:۰۰
Michal Jezek
۲
۳
Tomas Kos
Finished
۱۷:۳۰
Adam Brazda
۲
۳
Robin Pacha
Finished
۱۸:۳۰
Milan Travnik
۱
۳
Lubomir Jonas
Finished
۲۰:۰۰
Adam Brazda
۱
۳
Milan Urban
Finished
۲۰:۰۰
Josef Kvapil
۳
۰
Josef Pelikan
Finished
۲۰:۰۰
Jaroslav Martinek
۳
۲
Michal Syroha
Finished
۲۲:۳۰
Stanislav Olejarcik
۳
۱
Miroslav Tuma
Finished
۲۳:۰۰
Viktor Vejvoda
۳
۰
Michal Vavrecka
Finished
۲۳:۳۰
Jan Lisztvan
۳
۲
Milan Bezdicek
Finished
۰۱:۰۰
Richard Krejci
۳
۰
Kamil Novak
Finished
۰۱:۳۰
Radim Pavelka
۳
۲
Pavel Fojt
Finished
۰۲:۰۰
Rotislav Hasmanda
۰
۳
Jan Steffan
Finished
۰۳:۰۰
Michal Vondrak
۳
۱
Dmitro Parhomenko
Finished
۰۵:۳۰
Jiri Zuzanek
۲
۳
Richard Krejci
Finished
۰۶:۰۰
Jan Steffan
۲
۳
Dmitro Parhomenko
Finished
۰۷:۰۰
Richard Krejci
۰
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۷:۰۰
Ondrej Pros
۲
۳
Milan Stehlik
Finished
۰۹:۳۰
Milan Kolar
۰
۳
Josef Belovsky
Finished
۱۰:۳۰
Milan Stehlik
۳
۱
Zdenek Zikmunda
Finished
۱۰:۳۰
Michal Vavrecka
۱
۳
Jan Sucharda
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Hiblbauer
۱
۳
Ondrej Pros
Finished
۱۱:۰۰
Jan Potensky
۳
۰
Petr Serak
Finished
۱۲:۰۰
Milan Stehlik
۲
۳
Jiri Hiblbauer
Finished
۱۲:۰۰
Milan Kolar
۱
۳
Tomas Janata
Finished
۱۲:۰۰
Bohumil Skulina
۱
۳
Josef Toth
Finished
۱۳:۳۰
Vasil Stempak
۳
۲
Tomas Suta
Finished
۱۴:۰۰
Erik Topic
۲
۳
Radim Pokorny
Finished
۱۴:۰۰
Vaclav Kosar
۲
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۴:۰۰
Jan Kanera
۰
۳
Jan Mecl Jr.
Finished
۱۴:۳۰
Milan Regner
۳
۰
Jiri Rychtar
Finished
۱۵:۰۰
Radim Pokorny
۳
۲
Jan Manhal Jnr
Finished
۱۵:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Jan Mecl Jr.
Finished
۱۵:۳۰
Stanislav Mazanek
۲
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۶:۰۰
Jan Mecl Jr.
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۷:۰۰
Vladimir Krejci
۲
۳
Milan Travnik
Finished
۱۷:۳۰
Zbynek Pagac
۲
۳
Adam Brazda
Finished
۱۷:۳۰
Daniel Kubos
۳
۲
Martin Stefek
Finished
۱۸:۰۰
Darin Kryl
۳
۰
Daniel Kubos
Finished
۱۸:۳۰
Eric Maresh
۳
۱
Michal Jezek
Finished
۱۹:۰۰
Josef Pelikan
۱
۳
Matej Perny
Finished
۱۹:۰۰
Vladimir Krejci
۳
۰
Petr Wejwoda
Finished
۱۹:۳۰
Matej Perny
۲
۳
Martin Tacinec
Finished
۱۹:۳۰
Zbynek Pagac
۳
۲
Robin Pacha
Finished
۱۹:۳۰
Tomas Kos
۳
۱
Eric Maresh
Finished
۲۰:۰۰
Vladimir Krejci
۳
۰
Petr Wejwoda
Finished
۲۱:۰۰
Darin Kryl
۳
۰
Jakub Levicky
Finished
۲۱:۰۰
Michal Syroha
۳
۰
Stanislav Olejarcik
Finished
۲۲:۰۰
Ladislav Svanda
۳
۱
Richard Vavricka
Finished
۲۲:۰۰
Jan Vidourek
۱
۳
Ladislav Svanda
Finished
۲۲:۳۰
Jakub Stolfa
۰
۳
Viktor Vejvoda
Finished
۲۳:۰۰
Petr Bradach
۰
۳
Turek Tomas
Finished
۲۳:۳۰
Ales Berbr
۰
۳
Jan Lisztvan
Finished
۰۰:۰۰
Milan Urban
۱
۳
Robin Pacha
Finished
۰۰:۲۹
Kamil Novak
۲
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۰۲:۳۰
Jiri Zuzanek
۳
۱
Pavel Fojt
Finished
۰۳:۳۰
Ondrej Kucirek
۳
۰
Michal Vondrak
Finished
۰۳:۳۰
Michal Vondrak
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۴:۳۰
Pavel Fojt
۳
۱
Kamil Novak
Finished
۰۵:۳۰
Pavel Kulhanek
۱
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۶:۰۰
Tomas Lysek
۳
۱
Vojtech Molin
Finished
۱۰:۰۰
Jan Potensky
۳
۱
Milan Vrabec
Finished
۱۰:۳۰
Vladislav Hampejs
۱
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۱۱:۰۰
Lukas Kantor
۰
۳
Vojtech Molin
Finished
۱۲:۰۰
Jan Potensky
۳
۰
Hejduk Alexander
Finished
۱۳:۰۰
Josef Toth
۳
۱
Vasil Stempak
Finished
۱۴:۳۰
Vasil Stempak
۳
۱
Bohumil Skulina
Finished
۱۶:۳۰
Jakub Levicky
۱
۳
Darin Kryl
Finished
۱۷:۳۰
Lukas Jindrak
۱
۳
Eric Maresh
Finished
۱۸:۰۰
Michal Jezek
۲
۳
Lukas Jindrak
Finished
۱۹:۳۰
Zbynek Pagac
۳
۱
Robin Pacha
Finished
۲۱:۰۰
Tomas Kos
۳
۲
Eric Maresh
Finished
۲۱:۰۰
Miroslav Tuma
۰
۳
Jaroslav Martinek
Finished
۲۱:۳۰
Milan Cakovsky Snr
۳
۱
Jan Vidourek
Finished
۲۱:۳۰
Michal Moravec
۳
۱
Petr Bradach
Finished
۲۳:۰۰
Patrik Pycha
۳
۰
Kostal Marek
Finished
۰۱:۰۰
Michal Herna
۱
۳
Ludek Pelikan
Finished
۰۱:۰۰
Petr Bradach
۳
۲
Matous Klimenta
Finished
۰۱:۰۰
Zbynek Pagac
۳
۱
Tonar Lukas
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Barta
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۲:۰۰
Jan Steffan
۱
۳
Michal Vondrak
Finished
۰۲:۰۰
Yurii Holovatiuk
۱
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۰۲:۳۰
Dmitro Parhomenko
۳
۰
Ondrej Kucirek
Finished
۰۲:۳۰
Pavel Kulhanek
۳
۲
Lubor Sulava
Finished
۰۳:۳۰
Dmitro Parhomenko
۲
۳
Jan Steffan
Finished
۰۴:۰۰
Kamil Novak
۰
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۴:۰۰
Pavel Fojt
۲
۳
Richard Krejci
Finished
۰۴:۳۰
Lubor Sulava
۲
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۴:۳۰
Radim Pavelka
۳
۰
Jiri Zuzanek
Finished
۰۵:۰۰
Ondrej Kucirek
۱
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۶:۰۰
Patrik Jokiel
۳
۱
Lukas Kantor
Finished
۰۹:۳۰
Zdenek Zikmunda
۳
۰
Jiri Hiblbauer
Finished
۱۰:۰۰
Ondrej Pros
۱
۳
Zdenek Zikmunda
Finished
۱۱:۳۰
Patrik Jokiel
۲
۳
Lukas Kantor
Finished
۱۲:۳۰
Ondrej Pros
۰
۳
Jiri Hiblbauer
Finished
۱۲:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۱
۳
Stanislav Mazanek
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Rychtar
۰
۳
Slavomir Kollner
Finished
۱۳:۳۰
Jan Mecl Jr.
۳
۱
Martin Huk
Finished
۱۴:۰۰
Pilbauer Stanislav
۳
۲
Milan Regner
Finished
۱۴:۰۰
Pavel Chvatal
۰
۳
Erik Topic
Finished
۱۴:۳۰
Stanislav Mazanek
۳
۰
Vaclav Kosar
Finished
۱۴:۳۰
Slavomir Kollner
۳
۰
Pilbauer Stanislav
Finished
۱۴:۳۰
Tomas Suta
۳
۰
Bohumil Skulina
Finished
۱۵:۰۰
Martin Huk
۰
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Rychtar
۳
۲
Pilbauer Stanislav
Finished
۱۵:۳۰
Slavomir Kollner
۳
۰
Milan Regner
Finished
۱۶:۰۰
Jan Kanera
۳
۲
Martin Huk
Finished
۱۶:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۱
۳
Vaclav Kosar
Finished
۱۶:۳۰
Cesta Havrda
۰
۳
Stanislav Mazanek
Finished
۱۷:۰۰
Petr Wejwoda
۳
۰
Lubomir Jonas
Finished
۱۸:۰۰
Robin Pacha
۳
۰
Milan Urban
Finished
۱۸:۰۰
Milan Travnik
۰
۳
Petr Wejwoda
Finished
۱۸:۳۰
Josef Kvapil
۳
۰
Martin Tacinec
Finished
۱۸:۳۰
Milan Urban
۰
۳
Zbynek Pagac
Finished
۱۹:۰۰
Jakub Levicky
۳
۰
Daniel Kubos
Finished
۱۹:۳۰
Darin Kryl
۳
۰
Martin Stefek
Finished
۲۰:۰۰
Vanous Jiri
۰
۳
Dalibor Velky Jnr.
Finished
۲۱:۳۰
Petr Bradach
۰
۳
Radek Rose
Finished
۲۱:۳۰
Marek Volny
۳
۰
Tomas Ogrocki
Finished
۲۲:۰۰
Michal Vavrecka
۳
۲
Jakub Stolfa
Finished
۲۲:۰۰
Dalibor Velky Jnr.
۳
۱
Marek Volny
Finished
۲۲:۳۰
Radek Rose
۳
۱
Turek Tomas
Finished
۲۲:۳۰
Patrik Pycha
۳
۱
Michal Vavrecka
Finished
۲۲:۳۰
Tomas Ogrocki
۳
۲
Vanous Jiri
Finished
۲۳:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Nicolas Burgos
۰
۳
Simon Belik
Finished
۱۲:۳۰
Daniel Kosiba
۳
۲
Sanchi Francisco
Finished
۲۲:۰۰
Antonin Gavlas
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۲۲:۳۰
Sanchi Francisco
۳
۱
Sipos Rares
Finished
۰۰:۰۰
Marco Cappuccio
۲
۳
Mattias Mongiusti
Finished
۱۳:۰۰
Akito Itagaki
۲
۳
Marco Cappuccio
Finished
۱۵:۰۰
Daniel Kosiba
۳
۲
Jakub Seibert
Finished
۱۹:۰۰
Sipos Rares
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۲۱:۰۰
Nicolas Burgos
۳
۱
Ondrej Kveton
Finished
۱۴:۰۰
Akito Itagaki
۳
۰
Ondrej Kveton
Finished
۱۰:۰۰
Jiri Vrablik
۳
۱
Sanchi Francisco
Finished
۱۸:۰۰
Klajber Adam
۳
۱
Ondrej Kveton
Finished
۱۱:۳۰
Simon Belik
۳
۰
Mattias Mongiusti
Finished
۱۴:۳۰
Petr David
۳
۲
Antonin Gavlas
Finished
۱۷:۳۰
Petr David
۱
۳
Sanchi Francisco
Finished
۱۹:۳۰
Jiri Vrablik
۳
۰
Sipos Rares
Finished
۲۳:۰۰
Daniel Kosiba
۲
۳
Antonin Gavlas
Finished
۲۰:۳۰
Jiri Vrablik
-
-
Antonin Gavlas
Finished
۰۰:۰۰
Sanchi Francisco
-
-
Sipos Rares
Finished
۰۱:۰۰
Klajber Adam
۳
۱
Simon Belik
Finished
۰۹:۳۰
Nicolas Burgos
۳
۰
Mattias Mongiusti
Finished
۱۱:۰۰
Germany
Challenger Series
Damian Zech
۲
۳
Max Klink
Finished
۱۸:۰۰
Damian Zech
۲
۳
Guillermo Gasio Morales
Finished
۱۲:۳۰
Matthias Danzer
۳
۰
Damian Zech
Finished
۱۴:۰۰
Dennis Klein
۲
۳
Mykhailo Mosiuk
Finished
۱۹:۳۰
Matthias Danzer
۰
۳
Teodoro Guilherme
Finished
۲۰:۳۰
Matthias Danzer
۰
۳
Dennis Klein
Finished
۱۲:۰۰
Mykhailo Mosiuk
۱
۳
Teodoro Guilherme
Finished
۱۳:۰۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Teodoro Guilherme
Finished
۱۵:۰۰
Matthias Danzer
۳
۰
Max Klink
Finished
۱۰:۰۰
Damian Zech
۰
۳
Teodoro Guilherme
Finished
۱۱:۰۰
Matthias Danzer
۱
۳
Dauud Cheaib
Finished
۱۸:۳۰
Damian Zech
۰
۳
Dauud Cheaib
Finished
۲۰:۰۰
Matthias Danzer
۱
۳
Mykhailo Mosiuk
Finished
۱۷:۳۰
Mykhailo Mosiuk
۳
۱
Max Klink
Finished
۲۱:۰۰
Damian Zech
-
-
Mohammed Javad Sohrabi
Cancelled
۱۱:۰۰
Mykhailo Mosiuk
۰
۳
Dauud Cheaib
Finished
۱۱:۳۰
Teodoro Guilherme
-
-
Mohammed Javad Sohrabi
Cancelled
۱۳:۰۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Max Klink
Finished
۱۳:۳۰
Dennis Klein
۳
۰
Max Klink
Finished
۱۴:۳۰
Dauud Cheaib
-
-
Mohammed Javad Sohrabi
Cancelled
۱۵:۰۰
Mykhailo Mosiuk
۳
۰
Guillermo Gasio Morales
Finished
۱۵:۳۰
Dennis Klein
۳
۰
Damian Zech
Finished
۱۶:۰۰
Mohammed Javad Sohrabi
-
-
Max Klink
Cancelled
۱۶:۳۰
Teodoro Guilherme
۳
۱
Max Klink
Finished
۱۶:۳۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Guillermo Gasio Morales
Finished
۱۷:۰۰
Matthias Danzer
-
-
Teodoro Guilherme
Cancelled
۱۷:۳۰
Teodoro Guilherme
۳
۰
Guillermo Gasio Morales
Finished
۱۹:۱۵
Dennis Klein
-
-
Teodoro Guilherme
Cancelled
۱۹:۳۰
World
TT-CUP
Jan Masternak
۰
۳
Skwierz Jakub
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Krejci
۳
۱
Martin Boltik
Finished
۰۰:۱۰
Tomasz Witkowski
۰
۳
Franciszek Jastrzebowski
Cancelled
۰۰:۱۵
Jan Hruska
۰
۳
Stanislav Jansa
Finished
۰۰:۲۰
Martin Stusek
۳
۲
Petr Dvorak
Finished
۰۰:۲۵
Kolos Arkadiusz
۲
۳
Dariusz Drozdz
Finished
۰۰:۳۰
Jean-Baptiste Cousin
۰
۳
Vojtech Waldhauser
Finished
۰۰:۴۰
Cermak Jiri
۰
۳
Radek Zeman
Finished
۰۰:۵۰
Petr Silhan
۳
۱
Tomas Beran
Finished
۰۰:۵۵
Jean-Baptiste Cousin
۱
۳
Martin Boltik
Finished
۰۱:۱۰
Stanislav Jansa
۳
۱
Jan Hruska
Finished
۰۱:۲۰
Tomas Krejci
۳
۰
Vojtech Waldhauser
Finished
۰۱:۴۰
Petr Dvorak
۳
۰
Tomas Beran
Finished
۰۱:۵۵
Martin Stusek
۳
۱
Petr Silhan
Finished
۰۲:۱۵
Marek Pyzik
۰
۳
Emil Michalski
Finished
۰۳:۰۰
Rich Dewitt
۳
۰
Luis Meneses
Cancelled
۰۳:۰۵
Mateusz Michta
۳
۲
Marek Pyzik
Finished
۰۴:۰۰
Mateusz Michta
۰
۳
Emil Michalski
Finished
۰۶:۰۰
Emil Michalski
۳
۱
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۷:۰۰
Emil Michalski
۳
۰
Mateusz Michta
Finished
۰۸:۱۰
Bartek Sulkowski
۲
۳
Blazej Warpas
Finished
۰۹:۰۰
Filip Kociuba
۳
۰
Blazej Warpas
Finished
۰۹:۳۰
Dawid Pelczar
۱
۳
Emil Nowak
Finished
۰۹:۳۵
Frantisek Balcar
۰
۳
Ruzicka Josef
Finished
۰۹:۵۰
Adam Gdula
۱
۰
Dawid Stapor
Finished
۱۰:۰۰
Sylwester Wloszek
۰
۰
Bartlomiej Molka
Finished
۱۰:۰۵
Hejda Vaclav Jr.
۰
۳
Martin Dolezal
Finished
۱۰:۲۰
Marat Filip
۱
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۰:۲۵
Gola Pawel
-
-
Emil Nowak
Finished
۱۰:۳۵
Frantisek Balcar
۱
۳
Martin Dolezal
Finished
۱۰:۵۰
David Vesecky
۳
۰
Cerny Martin
Finished
۱۰:۵۵
Filip Kociuba
۲
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۱:۰۰
Dawid Pelczar
۳
۱
Sylwester Wloszek
Finished
۱۱:۰۵
Ruzicka Josef
۳
۰
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۱:۲۰
Marat Filip
۲
۳
Cerny Martin
Finished
۱۱:۲۵
Adam Gdula
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۱:۳۰
Gola Pawel
۲
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۱:۳۵
Frantisek Balcar
۱
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۱:۵۰
Jonas Kulveit
۳
۰
David Vesecky
Finished
۱۱:۵۵
Sylwester Wloszek
۰
۳
Emil Nowak
Finished
۱۲:۰۵
Martin Dolezal
۳
۲
Ruzicka Josef
Finished
۱۲:۲۰
Marat Filip
۳
۰
David Vesecky
Finished
۱۲:۲۵
Gola Pawel
۳
۰
Sylwester Wloszek
Finished
۱۲:۳۵
Cerny Martin
۱
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۲:۵۵
Dawid Pelczar
۰
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۳:۰۵
Hejda Vaclav Jr.
۱
۳
Frantisek Balcar
Finished
۱۳:۱۰
Dawid Stapor
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۳:۳۰
Gola Pawel
۱
۳
Dawid Pelczar
Finished
۱۳:۳۵
Martin Dolezal
۰
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۳:۴۰
David Vesecky
۳
۲
Cerny Martin
Finished
۱۳:۴۰
Richard Marsik
۰
۳
Andrei Knazik
Finished
۱۳:۵۰
Bartlomiej Molka
۳
۱
Emil Nowak
Finished
۱۴:۰۵
Tomas Hnizdil
۳
۰
Petr Kubat
Finished
۱۴:۲۰
David Vesecky
۱
۳
Marat Filip
Finished
۱۴:۲۵
Filip Kociuba
۰
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۴:۴۰
Richard Marsik
۳
۱
Petr Kubat
Finished
۱۴:۵۰
Martin Dolezal
۳
۱
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۴:۵۵
Dawid Stapor
۱
۳
Adam Gdula
Finished
۱۵:۱۰
Andrei Knazik
۲
۳
Tomas Hnizdil
Finished
۱۵:۲۰
Bartlomiej Molka
۰
۳
Dawid Pelczar
Finished
۱۵:۲۵
David Vesecky
۳
۱
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۵:۲۵
Richard Marsik
۰
۳
Tomas Hnizdil
Finished
۱۵:۵۰
Marat Filip
۳
۱
Martin Dolezal
Finished
۱۵:۵۵
Petr Kubat
۳
۱
Andrei Knazik
Finished
۱۶:۲۰
David Vesecky
۳
۱
Martin Dolezal
Finished
۱۶:۲۵
Hejda Vaclav Jr.
۰
۳
Marat Filip
Finished
۱۶:۵۵
Petr Kubat
۳
۱
Richard Marsik
Finished
۱۶:۵۵
Martin Dolezal
۳
۰
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۷:۲۵
Tomas Hnizdil
۳
۲
Andrei Knazik
Finished
۱۷:۲۵
Kos Pawel
-
-
Gola Blazej
Finished
۱۷:۳۰
Daniel Hyza
۳
۲
Petr Kotrbaty
Finished
۱۷:۵۰
Marat Filip
۳
۲
David Vesecky
Finished
۱۷:۵۵
Skura Eryk
۲
۳
Karol Sulkowski
Finished
۱۸:۰۵
Frantisek Dvorak
۰
۳
Pavel Cibik
Finished
۱۸:۱۰
Marek Kulisek
۲
۳
Brozek Michal
Finished
۱۸:۲۰
Kadavy Ondrej
۳
۲
Jachym Zacharda
Finished
۱۸:۲۵
Michal Nemec
۳
۱
Jaroslav Brynych
Finished
۱۸:۴۰
Daniel Hyza
۲
۳
Brozek Michal
Finished
۱۸:۵۰
David Bochnak
۳
۱
Cerveny Tomas
Finished
۱۸:۵۵
Gracjan Rokita
۳
۰
Gola Blazej
Cancelled
۱۹:۰۰
Frantisek Dvorak
۰
۳
Jaroslav Brynych
Finished
۱۹:۱۰
Petr Kotrbaty
۳
۱
Marek Kulisek
Finished
۱۹:۲۰
Kadavy Ondrej
۰
۳
Cerveny Tomas
Finished
۱۹:۲۵
Michal Bracha
۱
۳
Gracjan Rokita
Finished
۱۹:۳۰
Pavel Cibik
۳
۱
Michal Nemec
Finished
۱۹:۴۰
Daniel Hyza
۲
۳
Marek Kulisek
Finished
۱۹:۵۰
Jachym Zacharda
۳
۲
David Bochnak
Cancelled
۱۹:۵۵
Fabian Sikora
۰
۳
Michal Bracha
Finished
۲۰:۰۰
Damian Bucko
۰
۳
Karol Sulkowski
Finished
۲۰:۰۵
Frantisek Dvorak
۳
۲
Michal Nemec
Finished
۲۰:۱۰
Brozek Michal
۰
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۲۰:۲۰
Kadavy Ondrej
۰
۳
David Bochnak
Cancelled
۲۰:۲۵
Jaroslav Brynych
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۲۰:۴۰
Marek Kulisek
۰
۳
Daniel Hyza
Finished
۲۰:۵۰
Cerveny Tomas
۳
۲
Jachym Zacharda
Finished
۲۰:۵۵
Frantisek Dvorak
۳
۲
Michal Nemec
Finished
۲۱:۱۵
Petr Kotrbaty
۳
۱
Brozek Michal
Finished
۲۱:۲۰
Fabian Sikora
۳
۲
Gola Blazej
Finished
۲۱:۳۰
Damian Bucko
۳
۲
Skura Eryk
Finished
۲۱:۳۵
Jaroslav Brynych
۱
۳
Pavel Cibik
Finished
۲۱:۴۵
Lukas Vich
۳
۱
Dominik Lafek
Finished
۲۱:۵۰
Kadavy Ondrej
۳
۱
Jachym Zacharda
Finished
۲۱:۵۵
Jakub Rolik
۱
۳
Tomas Rein
Finished
۲۲:۱۰
Pavel Cibik
۱
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۲۲:۲۰
David Bochnak
۳
۱
Cerveny Tomas
Finished
۲۲:۲۵
Ales Brandtl
۲
۳
Filip Nemec
Finished
۲۲:۲۵
Fabian Sikora
۳
۱
Gracjan Rokita
Finished
۲۲:۳۰
Stanislav Jansa
۰
۳
Petr Vrastil
Finished
۲۲:۴۰
Lukas Vich
۳
۱
Zbynek Vyskocil
Finished
۲۲:۵۰
Jakub Rolik
۳
۲
Petr Vrastil
Finished
۲۳:۱۰
Dominik Lafek
۰
۳
Pavel Cibik
Finished
۲۳:۲۰
Ales Brandtl
۳
۲
Marek Kulisek
Finished
۲۳:۲۵
Tomas Rein
۲
۳
Stanislav Jansa
Finished
۲۳:۴۰
Lukas Vich
۲
۳
Pavel Cibik
Finished
۲۳:۵۰
Filip Nemec
۱
۳
David Bochnak
Finished
۲۳:۵۵
World
Ping Pong Point
Skorokhod Sergiy
۳
۰
Zhukov Sviatoslav
Finished
۰۸:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۱
۳
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۰۸:۴۷
Kalynychenko Oleksandr
۱
۳
Zhukov Sviatoslav
Cancelled
۰۹:۱۷
Skorokhod Sergiy
۱
۳
Volodymyr Kononikhin
Cancelled
۰۹:۴۷
Kalynychenko Oleksandr
۳
۰
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۰:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۰
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۱۰:۴۷
Skorokhod Sergiy
۳
۰
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۱:۱۷
Kalynychenko Oleksandr
۲
۳
Volodymyr Kononikhin
Cancelled
۱۱:۴۷
Volodymyr Andrievskiy
۱
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۱۲:۱۷
Kalynychenko Oleksandr
۰
۳
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۲:۴۷
Volodymyr Kononikhin
۳
۱
Kalynychenko Oleksandr
Finished
۱۳:۱۷
Zhukov Sviatoslav
۰
۳
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۳:۴۷
Igor Gatsenko
۳
۱
Haidai Serhii
Cancelled
۱۵:۱۷
Aleksei Naumov
۳
۱
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۵:۴۷
Igor Gatsenko
۰
۳
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۶:۱۷
Aleksei Naumov
۳
۰
Haidai Serhii
Cancelled
۱۶:۴۷
Igor Gatsenko
۱
۳
Aleksei Naumov
Finished
۱۷:۱۷
Volkohon Oleksandr
۳
۲
Haidai Serhii
Cancelled
۱۷:۴۷
Aleksei Naumov
۳
۱
Igor Gatsenko
Finished
۱۸:۱۷
Haidai Serhii
۰
۳
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۸:۴۷
Haidai Serhii
۳
۰
Aleksei Naumov
Cancelled
۱۹:۱۷
Volkohon Oleksandr
۲
۳
Igor Gatsenko
Finished
۱۹:۴۷
Haidai Serhii
۱
۳
Igor Gatsenko
Finished
۲۰:۱۷
Volkohon Oleksandr
۳
۰
Aleksei Naumov
Finished
۲۰:۴۷
Belarus
Liga Pro
Fedor Zhogal
۳
۱
Vladimir Chilek
Finished
۰۸:۲۰
Vladimir Chilek
۱
۳
Gaevskii Vasilii Antonovich
Finished
۰۹:۲۰
Fedor Zhogal
۱
۳
Gaevskii Vasilii Antonovich
Finished
۱۰:۲۰
Vladimir Chilek
۱
۳
Brutskii Vladislav
Finished
۱۰:۵۰
Vladislav Pashkevich
۳
۲
Sergey Kuznetsov
Finished
۱۲:۵۰
Bokovoi Iurii Gennadevich
۳
۲
Vladislav Pashkevich
Cancelled
۱۳:۲۰
Bokovoi Iurii Gennadevich
۰
۳
Sergey Kuznetsov
Cancelled
۱۴:۵۰
Vladimir Koshel
۳
۱
Kiriil Skochelenkov
Finished
۱۶:۵۰
Kiriil Skochelenkov
۳
۱
Logunov Aleksandr Petrovich
Finished
۱۷:۵۰
Aleksandr Sidorkov
۳
۱
Mukhorovskii Vladimir
Finished
۲۰:۲۰
Artem Sergeevich Los
۳
۱
Aleksandr Sidorkov
Finished
۲۱:۵۰
Mukhorovskii Vladimir
۰
۳
Artem Sergeevich Los
Finished
۲۲:۵۰